Nowe wersje dokumentów do pobrania obowiązujące od 28 maja 2024 r.

Nowe wersje dokumentów do pobrania obowiązujące od 28 maja 2024

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027, w dniu 14 maja 2024 r. zostały zaktualizowane na stronie Projektu Granty na badania dokumenty:

  • Regulamin powierzania grantów,
  • Wniosek o powierzenie grantu,
  • Umowa o powierzenie grantu.

Dokumenty te są obowiązujące dla kolejnej rundy naboru wniosków o powierzenie grantu, która rozpocznie się już 3 czerwca 2024r.

Dodatkowo został uaktualniony wzór „Protokołu wyboru oferty”, do stosowania którego zachęcamy.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi dokumentami pod adresem: https://grantynabadania.pl/#dokumenty