Rozpoczęcie II rundy naboru wniosków o powierzenie grantu 3 czerwca 2024 r.

Rozpoczęcie II rundy naboru wniosków o powierzenie grantu 3 czerwca 2024 r.

Informujemy, że w dniu 3 czerwca 2024r. o godzinie 9:00 nastąpiło rozpoczęcie II rundy naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu „Granty na badania”. Wnioski będą przyjmowane elektronicznie, poprzez stronę internetowa projektu https://grantynabadania.pl,  zgodnie z zasadami określonymi w pkt.8 Regulaminu powierzania grantów. Wszelkie informacje na temat zasad naboru wniosków, Regulaminu powierzania grantów, zasad kwalifikowalności itp. znajdują się na stronie projektu oraz udzielane są telefonicznie, mailowo bądź bezpośrednio w Biurze Projektu.

Zapraszamy do kontaktu z personelem projektu.

Projekt „Granty na badania” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, Typ: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – bon na badania (projekt grantowy).

FEdP_2021_2027